Väderstad Hästsportklubb

Fixargrupper!

För att våra funktionärer ska bli ännu duktigare på att tillsammans arrangera tävlingar och andra evenemang provar vi under 2019 att införa fixargrupper.

 

Varje grupp har en huvudansvarig som styrelsen utsett. Vi ser helst att varje familj i klubben deltar i någon av grupperna. Tanken med fixargrupperna är att vi ska fördela arbetsbördan lite mer jämt över våra medlemmar, samt att kunna utbyta kunskaper med varandra och bli ännu bättre på det vi gör!

 

Styrelsen har arbetat fram fyra olika grupper och tagit fram arbetsbeskrivningar för alla grupper. Du finns dessa nedanför.
På årsmötet kommer det gå runt en lista där man kan skriva upp vilken grupp man vill vara med i. Har du inte möjlighet att komma på årtsmötet går det bra att skicka ett mail innan till lina.wahlborg@hotmail.com och meddela vilken grupp du vill vara med i.

 

Arbetsbeskrivning cafeteriagrupp

Arbetsbeskrivning sponsorgrupp

Arbetsbeskrivning tävlingsgrupp

Arbetsbeskrivning trivselgrupp