Väderstad Hästsportklubb

Förmåner för funktionärer

Vi har upprättat ett system som gör att de som ställer upp som funktionärer får saker tillbaka från klubben.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

 

Här kan du se listan med hur många timmar du jobbat ihop under året.


Observera att listan är densamma som vår funktionärspärm, det är alltså du själv som ansvarat för att fylla i de timmar som du hjälpt till. Om det är något som inte stämmer, eller om du missat att skriva i några timmar, kontakta då Lina Wahlborg.

 

Senast 30/11 ska du meddela Lina Wahlborg, via mail, lina.wahlborg@hotmail.com vad du vill använda dina timmar till (se dokumentet längre upp på sidan).