Väderstad Hästsportklubb

Styrelsen

Styrelsen 2022


Ordförande
Peter Karlsson

 


Vice ordförande
Caroline Andersson

 


Sekreterare
Lina Wahlborg

 


Kassör
Betty Wahlborg

 

 
Ledamot
Cornelia Ström

 


Suppleant
Malin Jeppsson

 

 
Suppleant
Anna Stenqvist

 

Kontaktuppgifter till samtliga i styrelsen hittar du här

Valberedningen

Valberedningen 2022 består av följande:

Lydia Hektor- sammankallande

Kerstin Fritz

Karin Hjalmar

Är Du intresserad av att sitta med i styrelsen eller vet du någon annan som är det? Hör då av dig till valberedningen!

Verksamhetsidé

  • klubben ska vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet

  • arbeta för att främja god hästhållning och ökad säkerhet vid hästhantering

  • vara en förening med trevlig atmosfär, där alla, oavsett inriktning och nivå, kan känna sig välkomna

  • alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet

  • skapa trivsel och klubbkänsla genom olika aktiviteter

  • arrangera träningar och tävlingar

 

 Policy/värdegrund

  • demokrati och öppenhet

  • god etik och moral

  • god hästhållning

  • sund ekonomi