Väderstad Hästsportklubb

Allsvenskan

 

Klubben jobbar kontinuerligt för att kunna få ihop lag till de olika omgångarna i respektive disciplin.

 

När det gäller lagtävlan har klubben en policy som gäller både för lagdeltagare och lagledare. Den policyn kan du läsa här.

 

För att uppmuntra till att fler rider i lag och representerar klubben ute på tävlingar är vi mycket generösa och ger startavgiften tillbaka på lagtävlingarna.
Följande gäller i de olika disciplinerna:

  • Dressyrlag: klubben betalar både lagavgiften och den individuella anmälningsavgiften i lagklassen, för de som ingår i laget.

  • Hopplag: klubben betalar lagavgiften i lagklassen, samt framhoppningsklassen till de ryttare som ingår i hopplaget.


Rent praktiskt blir det så att var och en betalar sina avgifter i TDB när man anmäler, och vid slutet av året betalar klubben tillbaka kostnaderna till respektive ryttare.

 

De ryttare som ridit i lag får information om när det är dags att skicka in sina kvitton.

 

OBS! För att få startavgifterna tillbaka vill vi att du hjälper till 10 arbetstimmar som funktionär. Du kan läsa mer om att vara funktionär under fliken "Funktionär"

Klubbens ponnylag i div III hoppning 2017